Latest Booking.

Kia Asamiya // Salon du Manga - Epinay sur Seine - 2019

Tempei Nakamura // La Japonaise Toulouse #1 - 2019

Burnout Syndromes // Sugoi Festival 2017

Akira Ouse // Sugoi Festival 2017

Kei Shigema // Sugoi Festival 2017

Toshio Maeda // Anim'est 2016

Prof. Sakamoto // Anim'est 2016